Πώς λύνονται τα προβλήματα σε μια κοινωνία;

 

Το κάθε πρόβλημα σε όλες τις κοιινωνίες, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας λύνεται μόνο με ένα τρόπο : με νόμους. Η μόνη διαφορά είναι στο ποιός έχει δικαίωμα να τους αποφασίζει.

 

Ποιός αποφασίζει τους νόμους;

 

Στις αυτοκρατορίες ο αυτοκράτορας, στις ολιγαρχίες οι ολιγάρχες και στις δημοκρατίες η κοινωνία.

 

Πώς αποφασίζονται οι νόμοι στις δημοκρατίες;

 

Μία κοινωνία για να αποφασίζει συλλογικά χρειάζεται δύο βασικές διαδικασίες :